Stalni sudski tumač za njemački jezik
Dobrodošli!
Više »

TREBA VAM PREVOD?


Ako Vam je potrebno brzo i precizno prevođenje dokumenata sa njemačkog jezika na službene jezike u BiH ili obrnuto, onda ste na pravoj adresi.

Nudimo usluge pismenog i usmenog prevođenja sa i bez ovjere pečatom stalnog sudskog tumača svim pravnim i fizičkim licima.


ZATRAŽITE PONUDU

Dostavite dokument lično ili putem online formulara i zatražite neobavezujuću ponudu cijene i roka prevoda.


PREVOD DOKUMENTA

Nakon prihvatanja ponude prevodimo dokument u ugovorenom roku.


PLAĆANJE I PREUZIMANJE

Prevedeni dokument možete preuzeti lično ili putem pošte. Plaćanje je moguće žiralno ili gotovinski.

O stalnom sudskom tumaču za njemački jezik


image

Emina Mameledžija

LL.M. (Humboldt zu Berlin)

Emina Mameledžija je pravnica sa završenim master studijem na Humboldt Univerzitetu u Berlinu i značajnim radnim iskustvom u Njemačkoj na pravnim poslovima čiji opis uključuje pripremanje različitih pravnih i drugih stručnih dokumenata na njemačkom jeziku.

Ona pored toga ima višegodišnje iskustvo u prevođenju raznovrsne dokumentacije kao i u simultanom prevođenju sa službenih jezika u BiH na njemački jezik i obrnuto.

Za više informacija posjetite njen LinkedIn profil.

Naše usluge


Nudimo sljedeće usluge prevođenja sa službenih jezika u BiH na njemački jezik i obrnuto:

 • prevođenje dokumenata sa ili bez ovjere pečatom stalnog sudskog tumača; i
 • simultano prevođenje.

Naše usluge prevođenja, između ostalog, uključuju sljedeće vrste dokumenata:

 • Za fizička lica:
  • Lični dokumenti (uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje o nekažnjavanju, rodni list, vjenčani list, pasoš, radna dozvola, itd.);
  • Dokumenti za upis u srednju školu/na fakultet kao i dokumenti za nostrifikaciju diplome (diploma o završenom školovanju, prijepis ocjena, itd.);
  • Medicinska dokumentacija (ljekarsko uvjerenje, nalazi, laboratorijko ispitivanje uzoraka,itd.),
  • Drugi dokumenti.

 • Za pravna lica:
  • Korporativni akti (akt o osnivanju društva, statut, pravilnici, interne politike, izvodi iz javnih registara, revizorski,itd.);
  • Financijski, revizorski, i drugi izvještaji,
  • Sve vrste ugovora (ugovor o kupoprodaji, ugovor o zakupu, ugovor o poslovnoj saradnji, menadžerski ugovor, itd.);
  • Tehnička dokumentacija (atest, potvrda o tehničkoj specifikaciji proizvoda, elaborati, itd.);
  • Druga tehnička i pravna dokumentacija.

Cjenovnik


Naše usluge naplaćujemo u skladu sa propisanom Tarifom nagrada za rad sudskih tumača ("Službeni list FBIH", br. 44/06) kako slijedi:

I NAGRADA ZA PRIJEVOD PISMENA

Tarifni broj 1.

 1. Za prijevod pismenih dokumenata s jednog od službenih jezika Federacije na strani jezik, i to:
  • za svako pismeno do 15 redova 10,00 KM
  • za pismeno preko 15 redova, za svaki otiskani red 0,75 KM
 2. Za prijevod pismenih dokumenata sa stranog jezika na jedan od službenih jezika Federacije, i to:
  • za svako pismeno do 15 redova 8,00 KM
  • za pismeno preko 15 redova, za svaki otiskani red 0,75 KM

Napomena:

Nagrada iz tarifnog broja 1. računa se po redu prijevoda otiskanog teksta na pisaćem stroju ili računaru, s tim što se započeti red računa kao cijeli red.

Za prijevod složenih naučnih i stručnih tekstova nagrada se moze povećati najvise do 50%.

Za pregled i ovjeru prijevoda kojeg je izvršila druga osoba, sudskom tumaču pripada polovina nagrade iz tarfinog broja 1.

II NAGRADA ZA USMENO PREVOĐENJE

Tarifni broj 2.

 1. Za prevođenje izgovorenog teksta s jednog od službenih jezika Federacije na strani jezik i obratno, kao i s jednog stranog jezika na drugi, i to:
  • za jedan sat prevođenja 50,00 KM
  • za započeti sat 30,00 KM

Kontaktirajte nas

Zatražite neobavezujuću ponudu ispunjavanjem formulara u nastavku ili nas nazovite direktno!

Napomena: Kako bismo Vam mogli dati preciznu procjenu cijene i roka u kojem će prijevod biti gotov potrebno je da izvršimo uvid u dokument čiji se prijevod traži.


Emina Mameledžija

LL.M. (Humboldt zu Berlin)

Isaka Samokovlije bb Lamela 2
71 000 Sarajevo

P: +387 61 426 999

E: emina.mameledzija@sudski-tumac.de

Dokument za prijevod